Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 
V rámci výzvy vyhlášené MŠMT - Šablony II se někteří  žáci 1.B zapojili do projektu Čtenářský klub. V Klubu se budou zdokonalovat ve čtení, zábavnou formou získávat informace o spisovatelích, ilustrátorech knih a prožijí spoustu dobrodružství s knihami.

První hodina se nesla v duchu vzpomínek na autorku mnoha pohádek Boženu Němcovou.

                                                                                                                                                       Mgr. Hana Prášková

       

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.