Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 
Od září 2019 probíhá ve školní družině v rámci Šablon2 kroužek Počítače, jehož cílem je rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Do kroužku pravidelně dochází žáci druhých tříd naší školy. Již stačili nahlédnout do mnoha tajů informačních technologií. K tomu účelu nám škola zakoupila nové notebooky a nově vybavila krásnou učebnu ICT. Děti umí notebooky používat jak na zábavu, tak i na opakování učiva, a  protože  už umí používat vyhledávače a pracovat s mapou, na příští lekci si zkusí  naplánovat zajímavé místo na školní výlet.  Učebna ICT je k dispozici všem oddělením školní družiny a její užívání rozšiřuje možnosti vyžití, které škola školní družině nabízí.
                                                                                   
                                                                                                                                 J. Mitísková
   

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.