Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku (tedy ty narozené od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018) a dosud do školy nechodí. V ostatních případech se postupuje v souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023) v naší nebo i v jiné škole, kontaktujte kancelář školy (telefon 382 521 375).

 

Zápis do 1. ročníku bude probíhat ve dnech

12. 4. 2024 – 13. 4. 2024

                  

 Kritéria přijetí

Dítě je způsobilé pro plnění povinné školní docházky.

Počet dětí, které je možno přijmout: 60

 

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte

Je možné si předem stáhnout i žádost k zápisu, předvyplnit si jí a přinést k zápisu: Žádost k zápisu.

Pro urychlení zápisu doporučujeme registraci v našem online formuláři (odkaz). 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Písemná žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena: 

  • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského  zařízení (PPP)
  • vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa

Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a lékaře. Nejdéle však do 30 dnů od konání zápisu. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Veškeré informace na dokumentech musí být vyplněny ČITELNĚ!

 V případě dotazů kontaktujte kancelář školy na telefonu 382 521 375.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu do školy v zákonné lhůtě.

 

DOKUMENTY K ZÁPISU

Žádost k zápisu

Přílohy k žádosti o odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasný nástup povinné školní docházky

 

 V případě dotazů kontaktujte kancelář školy na telefonu 382 521 375.

Při rozdělování žáků do prvních tříd jsme stanovili kritéria.

Z důvodu vyrovnanosti tříd rozdělujeme žáky podle těchto kritérií:

· kritérium pohlaví – dívky, chlapci – rovnoměrné rozdělení do tříd

· kritérium odklady – rovnoměrné rozdělení žáků po odkladech

· kritérium bydliště – žáci dojíždějící. Snažíme se, aby žáci ze stejné obce byli spolu pro případ dojíždění

· informace z pedagogicko-psychologické poradny – z průběhu vyšetření školní zralosti – rovnoměrné rozdělení do tříd žáků s IVP, asistenty atd.

· přání rodičů – přijímáme přání rodičů, negarantujeme jim, že toto přání bude splněno vzhledem k předcházejícím kritériím a informacím

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.