Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 

Drahomíra Ševčíková 1. oddělení 720 045 203
Kristýna Kadlčíková 2. oddělení 605 921 392
Jana Smrtková 3. oddělení 720 045 279
Božena Homolková 4. oddělení  

 

     

     

Informace pro rodiče žáků navštěvující školní družinu

Vychovatelky školní družiny zajišťují výchovnou činnost od 6:15 hodin do začátku vyučování a odpoledne do 16:30 hodin. Do rozvrhu školní družiny jsou zařazeny činnosti odpočinkové, relaxační, sportovní a dále činnosti zájmové, tj. výtvarné, pracovní a přírodovědné.

Režim dne školní družiny:

 6:15  –  7:45  hod.               ranní odpočinková činnost

11:35 – 13:00 hod.               osobní hygiena, oběd

13:00 – 14:00 hod.               relaxační a zájmové činnosti

14:00 – 14:30 hod.               osobní hygiena, svačina

14:30 – 16:30 hod.               odpočinkové činnosti, příprava na vyučování, zájmové kroužky

 

Telefonické spojení na školní družinu:    605 921 392

Úhrada za docházku do družiny je stanovena na 80Kč/měsíc a provádí se bezhotovostně. Prosíme, dodržujte pokyny vychovatelek.

  S přicházejícím jarem můžeme se školní družinou, stejně jako na podzim, vyrazit na dětská hřiště v okolí Milevska. Nejvíc se nám líbí na Hůrkách, kde můžeme svoji dovednost upevnit v různých prolézačkách a v blízkém lesoparku hrát spoustu her. 

  

Kroužek malého čtenáře, který probíhá při školní družině každé pondělí, je v plném proudu. Chodíme do městské knihovny v Domě kultury a kromě půjčování a čtení knížek plníme různé úkoly a vyplňujeme kvízy. Za správné odpovědi sbíráme body a těšíme se na odměny.

Děti z Klubu malého čtenáře

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Klub malého čtenáře v knihovně

Na základě nabídky pana Marka Schlixbiera, majitele milevského papírnictví POPROKAN, vyzdobit výlohu obrázky a výrobky dětí z naší družiny, jsme začali během května s chutí pracovat. Témata byla dvě : Prázdniny a Máme rádi zvířata. Za výsledné a vybrané práce, které si můžete osobně prohlédnout ve výloze obchodu u náměstí naproti kostelu, byli žáci 1. C, 2.A, 2.B a 3.B  majitelem odměněni výtvarnými potřebami. Děkujeme...

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Výstavka prací školní družiny

Ve školní družině, v rámci zájmového kroužku Praktická dívka, děvčata navštěvují školní kuchyňku, kde vaří nebo pečou jednoduché a chutné pokrmy nebo v učebně vyrábí různé dekorační předměty.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Praktická dívka

V kroužku Mladý konstruktér při školní družině se děti pod vedením Jana Smrtkové zdokonalují ve zručnosti a představivosti. Jejich posledními výtvory jsou roboti a postavičky vytvořené z papírových krabic.  

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Mladý konstruktér 

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.