Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

                            

     

     

Informace pro rodiče žáků navštěvující školní družinu

Vychovatelky školní družiny zajišťují výchovnou činnost od 6:15 hodin do začátku vyučování a odpoledne do 16:30 hodin. Do rozvrhu školní družiny jsou zařazeny činnosti odpočinkové, relaxační, sportovní a dále činnosti zájmové, tj. výtvarné, pracovní a přírodovědné.

Režim dne školní družiny:

 6:15  –  7:45  hod.               ranní odpočinková činnost

11:35 – 13:00 hod.               osobní hygiena, oběd

13:00 – 14:00 hod.               relaxační a zájmové činnosti

14:00 – 14:30 hod.               osobní hygiena, svačina

14:30 – 16:30 hod.               odpočinkové činnosti, příprava na vyučování, zájmové kroužky

 Úhrada za docházku do družiny je stanovena na 100Kč/měsíc a provádí se bezhotovostně. Prosíme, dodržujte pokyny vychovatelek.

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.